Wij geven op een zinvolle en plezierige wijze extra structuur aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking.

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard is een actieve, enthousiaste, ondernemende en op de deelnemers gerichte organisatie.

Wij geven via het aanbieden van dagbesteding op een zinvolle en plezierige wijze extra structuur aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij sluiten we aan bij de belevingswereld en ambities van iedere individuele deelnemer.

De deelnemers aan de dagbesteding krijgen waardering voor hun inspanningen en worden in staat gesteld om volwaardig mee te draaien in de samenleving. Wij zorgen voor een goede begeleiding en een juiste balans tussen inspanning en ontspanning.

Onze kernwaarden

  • Zorgzaam en dichtbij
  • Werken vanuit het belang van de deelnemers
  • Maatschappelijke verantwoord opereren

Ons bestuur

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard werkt met een directeur/bestuurder (Arjenne Timmer) en een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit mevr. M. Holst-Brink, dhr. E. Olyslager en mevr. G. Smit-Raggers..

Beloning

De directeur/bestuurder en de medewerkers van Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd volgens de CAO Zorg en Welzijn. De Raad van Toezicht functioneert onbezoldigd.

ANBI-erkend

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard is ANBI-erkend.

Kwaliteitsborging

Wanneer een deelnemer (en/of ouder/verzorger) niet tevreden is over de dagbesteding, onderneemt de coördinator actie om deze situatie in overleg  te verbeteren.

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard conformeert zich aan de Kwaliteitswet voor Zorg en doet jaarlijks verslag van haar activiteiten om de kwaliteit te bewaken en waarnodig te verbeteren.

Ten behoeve van de deelnemers en andere stakeholders vindt periodiek een schriftelijke evaluatie plaats.

ASVZ is één van de zorgpartners met wie Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard momenteel samenwerkt.