Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard gaat samen met Wellantcollege een MBO 1-opleiding aanbieden aan mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Zowel de theorielessen als de praktijk vinden plaats op verschillende locaties van SDK in de regio.

“Wij vinden het enorm belangrijk dat onze deelnemers op een prettige en zinvolle wijze kunnen meedraaien in de maatschappij’, vertelt Arjenne Timmer, directeur van SDK. “Binnen onze dagbestedingslocaties lukt dat veelal uitstekend. We zien echter ook dat er deelnemers zijn die mogelijk nog wat verder zouden kunnen doorgroeien, misschien zelfs wel naar een betaalde baan. Punt is alleen dat het MBO-onderwijs zoals wij dat totnogtoe in onze regio kenden, vaak om verschillende redenen niet altijd geschikt is voor hen: relatief grote klassen, veel prikkels, een omgeving die intimiderend kan overkomen. Het resultaat: iemand begint vol goede moed aan de opleiding, maar haakt vaak al snel af. Daarvan hebben we ook binnen onze stichting een paar voorbeelden. Zonde. Daarom hebben wij naar wegen gezocht om MBO 1 op een manier mogelijk te maken die wél volledig aansluit bij de belevingswereld en mogelijkheden van een deelnemer.”

De zoektocht naar ‘de ideale opleiding’ werd namens SDK ingezet door Patrizia Antuzzi, moeder van twee kinderen met autisme en laatstejaars student Social Work. “Uiteindelijk maakte de wijze waarop De Rooi Pannen in Tilburg deze vorm van MBO-onderwijs aanbiedt de meeste indruk,”, vcrtelt ze. “Ook mooi was dat we daar alle informatie kregen over hoe we hier in de Krimpenerwaard handen en voeten kunnen geven aan deze vorm van onderwijs. We zijn vervolgens gaan zoeken naar een onderwijsinstelling die in onze regio de uitdaging met SDK wil aangaan. Wellantcollege reageerde heel positief. We zitten nu in de fase waarin we MBO 1 op de gebieden Horeca/Food, Dier, Groen en Retail gaan vormgeven.”

“Wij zijn  erg enthousiast over de plannen”, zegt Mirjam van den Brand, accountmanager van Wellantcollege (dat overigens vanaf 1 augustus Yuverta gaat heten, red.). “MBO 1, de Entree-opleiding biedt jongeren, die vanwege autisme of een verstandelijke beperking afstand tot de arbeidsmarkt hebben, op een voor onze regio unieke wijze de kans om en diploma op niveau 1 te behalen. Wij verlenen daar graag onze medewerking aan. Niet alleen uit enthousiasme, maar zeker óók omdat we weten dat er een sterke behoefte is aan beroepsonderwijs dat aansluit bij deze specifieke doelgroep. Alle lessen en praktijksessies gaan plaatsvinden in de vertrouwde omgeving van de dagbestedingslocaties en leveren de deelnemers deelcertificaten en/of een diploma op. We hanteren het principe één dag school en vier dagen leren in de praktijk. Wij zorgen voor de docenten en de methodes, SDK faciliteert de plekken waar het onderwijs gegeven wordt. Op deze locaties vinden ook de examens plaats.”

Arjenne Timmer is blij met de komst van de MBO 1-opleiding naar de Krimpenerwaard. “Om de eenvoudige reden dat we hiermee mensen nóg verder kunnen laten groeien. Als persoon én in het werk. Op een manier die volledig aansluit bij ieders mogelijkheden. De één kan de opleiding in negen maanden afronden, de ander doet er langer over. Die flexibiliteit bieden we. We zijn erg gelukkig met Wellantcollege als partner. We hebben intern in het verleden wel eens vaker gefilosofeerd over onderwijs dat exact aansluit bij onze doelgroep, maar werden op een gegeven moment sceptisch omdat we voortdurend tegen muren aan liepen. En toen ontmoetten we de mensen van Wellantcollege. Nu gaan we het toch dóen. En dat is goed nieuws voor jongeren die tot nog toe tussen wal en schip dreigden te belanden.”

Na de zomer willen Wellantcollege/Yuverta en SDK met de intake beginnen. De opleiding start vanaf medio januari 2022. Nu al kunnen mensen met belangstelling voor de Entree MBO 1-opleiding contact zoeken met Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard, tel 0180-663900 of 06-28682464.