Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard (SDK) en Yuverta hebben  een samenwerkingsovereenkomst getekend om gezamenlijk een MBO-opleiding te starten in Lekkerkerk. Op 22 februari vindt de introductiedag plaats waarbij de een wethouder van gemeente Krimpenerwaard om 09.00 uur de ‘aftrap’ zal verrichten van deze voor de regio unieke opleiding. De eerste schooldag is op dinsdag 8 maart.

De nieuwe MBO-Entree opleiding biedt aan mensen met een lichte verstandelijke Beperking  de mogelijkheid om een niveau 1-diploma te behalen als assistent plant, dier of (groene) leefomgeving en assistent horecavoeding of voedingsindustrie. De opleiding wordt verzorgd in een speciaal daarvoor ingericht klaslokaal in sporthal de Bakwetering te Lekkerkerk. Yuverta levert de docenten en de leerstof, SDK zorgt voor een praktijkbegeleider per groep voor de begeleiding van de deelnemers op de werkvloer en de uitvoering van praktijkgerichte opdrachten met betrekking tot de inhoudelijke afstemming van het onderwijsprogramma en de voortgang. De deelnemers aan de MBO-opleiding voeren hun praktijkwerkzaamheden uit binnen de dagbestedingsprojecten van erkend leerbedrijf SDK. Ze krijgen minimaal 200 uur les en minimaal 610 uur beroepspraktijkvorming (BPV).

SDK is blij om samen met Yuverta de nieuwe opleiding te kunnen aanbieden. “Onze dagbestedingsprojecten zijn er op gericht om mensen met een verstandelijke beperking op een fijne, zinvolle en sociaal veilige manier mee te laten draaien in de maatschappij”, vertelt SDK-directeur Arjenne Timmer. “Daarbij willen we iedereen de mogelijkheid bieden om zich optimaal te ontwikkelen. Voor een aantal van onze deelnemers past daar een MBO 1-opleiding bij. Vandaar dat we contact zochten met Yuverta en nu samen de MBO-Entree 1 aanbieden. Voor ons is dit een nieuwe mijlpaal in het bestaan van onze stichting. Maar het allerbelangrijkste is dat we jonge mensen met een lichte verstandelijke beperking met deze opleiding persoonlijk maatwerk kunnen bieden dat aansluit bij hun wensen, behoeften én competenties. We verheugen ons op de start.”