Onder de titel ‘Rots & Water’ gaat Esther Buurman vanaf begin maart sociaal-emotionele weerbaarheidstrainingen geven aan deelnemers van onze dagbesteding,

“Voor sommige mensen met een verstandelijke beperking is het soms moeilijk om ‘nee’ te zeggen of anderszins persoonlijke grenzen aan te geven,” vertelt Esther Buurman, in het dagelijks leven docente lichamelijke opvoeding in het speciaal onderwijs. “Ook het herkennen of accepteren van andermans grenzen kan lastig zijn. Daarnaast komt het voor dat mensen met een verstandelijke beperking te maken hebben met pestgedrag en het ingewikkeld vinden om over hun eigen gevoelens te praten. Via de cursus ‘Rots & Water’ gaan we met deze thema’s aan de slag. Het moet er uiteindelijk toe leiden dat de deelnemer een stuk sterker in zijn/haar schoenen staat en gemakkelijker communiceert.”

Esther Buurman is zelf moeder van twee kinderen ( 7 en 9 jaar) en zus van onze dagbestedingsdeelnemer Marco Buurman.