Kwaliteitsborging

Wanneer een deelnemer (en/of ouder/verzorger) niet tevreden is over de dagbesteding, onderneemt de coördinator actie om deze situatie in overleg  te verbeteren.

IMG_0258

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard conformeert zich aan de Kwaliteitswet voor Zorg en doet jaarlijks verslag van haar activiteiten om de kwaliteit te bewaken en waarnodig te verbeteren.

Ten behoeve van de deelnemers en andere stakeholders vindt periodiek een schriftelijke evaluatie plaats.

ASVZ is één van de zorgpartners met wie Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard momenteel samenwerkt.