Een jaar of twaalf geleden ontkiemde heel voorzichtig het zaadje dat uiteindelijk in 2012 zou leiden tot de oprichting van Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard.

”Ik was destijds nauw betrokken bij het opzetten en realiseren van een woonvoorziening in Lekkerkerk voor mensen met een verstandelijke beperking,” vertelt Arjenne Timmer. “Toen duidelijk werd dat deze woonlocatie er zou komen, dacht ik ook meteen al na over de toekomstige bewoners in relatie tot activiteiten overdag. Dat bracht me op het idee om voor hen dagbesteding te organiseren.”

Tot dan toe werkte Arjenne als hoofdleidster van een peuterspeelzaal in haar woonplaats Lekkerkerk. “Was een heel leuke baan”, zegt ze. “Maar ik besloot ‘m toch op te zeggen op 1 januari 2012. Er lag een nieuwe uitdaging: dagbesteding ontwikkelen die mensen met een verstandelijke beperking in staat kon stellen op een zinvolle en plezierige wijze mee te draaien in de maatschappij. Ik kwam al snel in contact met Erard de Graaff, die met zijn hoveniersbedrijf plannen had om een vorm van dagbesteding ‘in het groen’ te gaan beginnen. Daarnaast lukte het me om Ad en Jackie Scheer te enthousiasmeren om in Huisje van de Zeeuw dagbesteding te laten plaatsvinden. We vormden een stichting en zijn op 22 maart 2012 na een gedegen voorbereiding officieel van start gegaan met SDK.”

“Tja, en nu zijn we precies tien jaar verder en is SDK een organisatie met achttien locaties, 140 deelnemers, meer dan zestig beroepskrachten en vele tientallen vrijwilligers. Ik had destijds nooit kunnen bevroeden dat we zo sterk zouden groeien. Eigenlijk is het me allemaal ‘overkomen’, zo voel ik het. Er lag geen plan aan ten grondslag. Ik had maar één doel: mensen met een verstandelijke beperking een goed en fijn plekje bieden en mee laten doen in de samenleving. In die visie is niets veranderd en dat zal ook nooit gaan gebeuren. Iedereen heeft recht om zo gelukkig mogelijk te zijn. Plezierige en zinvolle dagbesteding kan daarbij helpen, zo ervaren we dat met z’n allen elke dag. Als ik terugkijk dan kan ik alleen maar blij en dankbaar zijn. En trots: op wat we met elkaar hebben bereikt. Onze deelnemers, onze medewerkers, onze vrijwilligers; ze hebben daar allemaal een aandeel in.”

Hoewel Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard in aantallen enorm is gegroeid slaagde ze er toch in de oorspronkelijke, kleinschalige opzet en beleving vast te houden. “Klopt”, zegt  Arjenne. “Hoe dat kan? De belangrijkste factor daarin is dat onze organisatie volkomen plat is. Managementslagen zie je bij SDK niet. Ik geloof daar helemaal niet in en ben sowieso al geen mens die van ‘afstand’ houdt. Ik sta veel liever in direct contact met iedereen. Natuurlijk, dat kost heel veel tijd en energie, maar ik wíl het niet anders omdat die korte, persoonlijke lijnen onze stichting extra bijzonder maken. Onze achttien teams sturen we aan vanaf kantoor, maar ze krijgen hun eigen verantwoordelijkheid mee en runnen hun locatie zelfstandig. Een vorm van vertrouwen die er voor zorgt dat mensen zich vrij voelen om te doen wat goed is voor de deelnemers. Een vorm van vertrouwen die veel energie en motivatie oplevert, zo blijkt al jaren. Het is een manier van werken waar ik enorm in geloof.”

De voorbije twee jaren waren vanwege de coronaproblematiek niet gemakkelijk voor de mensen van SDK. Ook Arjenne ervoer het zo. “Het was zwaar”, zegt ze. “Maar ik zag zelfs in die moeilijke twee jaar heel mooie dingen. Wat me écht op de been hield was het onvoorwaardelijke vertrouwen van de ouders en de andere mensen om de deelnemers heen en de geweldige inzet van ons eigen team van medewerkers en vrijwilligers. Ze hebben de stichting en mij er doorheen gesleept. Ook ben ik enorm blij met de steun van onze Raad van toezicht, onze adviseur Bert Sterkenburg. En vergeet onze zakelijke partners niet! Zij hebben juist ook in coronatijd altijd in het belang van onze deelnemers gedacht en gehandeld. We zijn er door ‘corona’ nog eens extra achter gekomen dat we deze stichting sámen dragen. Ik vind dat heel waardevol.”

Kijkend naar de toekomst verwacht Arjenne Timmer dat SDK zich verder zal gaan ontwikkelen. “Dat móet ook, want we willen van ‘goed’ ‘nog beter’ maken. Nieuwe locaties erbij? Daar denk ik nu even niet aan, ha ha! Het lijkt me, gezien de twee jaar die achter ons liggen, eerst verstandig om pas op de plaats te maken en ons zonder uitbreiding te versterken. We kiezen even voor rustig vaarwater, zogezegd. En we gaan een feestje vieren op 22 maart met onze deelnemers, medewerkers, vrijwilligers en stichtingspartners. Heerlijk dat het weer kán en dat we met z’n allen samen mogen zijn! Ik verheug me er enorm op.”